Διαγωνισμός για ραδιοφωνικό σταθμό με τραγούδια

Διαγωνισμός για ραδιοφωνικό σταθμό με τραγούδια

 Χαρακτηριστικά Ψηφοφορίας Διάρκεια: ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την έναρξη και την λήξη της ψηφοφορίας Δικαίωμα Ψήφου: ολοι οι εγγεραμμένοι χρηστες  Μοναδικότητα Ψήφου η ψήφος ειναι μυστική και δεν μπορεί να παραβιαστεί η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε...
Ψηφοφορία Προσώπων με Σταυρό: Μέχρι και 3 σταυρούς για ΤΕΑΥΦΕ

Ψηφοφορία Προσώπων με Σταυρό: Μέχρι και 3 σταυρούς για ΤΕΑΥΦΕ

 Χαρακτηριστικά Ψηφοφορίας Διάρκεια: ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την έναρξη και την λήξη της ψηφοφορίας Δικαίωμα Ψήφου: ολοι οι εγγεραμμένοι χρηστες  Μοναδικότητα Ψήφου η ψήφος ειναι μυστική και δεν μπορεί να παραβιαστεί η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε...
Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

O νόμος προβλέπει ότι η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Υπενθυμίζεται ότι η παρ. 1 του άρ. 13 του ν. 1264/1982, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του...
Ψηφοφορία Προσώπων με Σταυρό: Μέχρι και 3 σταυρούς για ΤΕΑΥΦΕ

Ψηφοφορία Προσώπων με Σταυρό: Μέχρι και n σταυρούς

 Χαρακτηριστικά Ψηφοφορίας Διάρκεια: ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την έναρξη και την λήξη της ψηφοφορίας Δικαίωμα Ψήφου: ολοι οι εγγεραμμένοι χρηστες  Μοναδικότητα Ψήφου η ψήφος ειναι μυστική και δεν μπορεί να παραβιαστεί η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε...
Ψηφοφορία Άρθρων με τρείς επιλογές: ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΑΡΩΝ

Ψηφοφορία Άρθρων με τρείς επιλογές: ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΑΡΩΝ

 Χαρακτηριστικά Ψηφοφορίας Διάρκεια: ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την έναρξη και την λήξη της ψηφοφορίας Δικαίωμα Ψήφου: ολοι οι εγγεραμμένοι χρηστες  Μοναδικότητα Ψήφου : η ψήφος ειναι μυστική και δεν μπορεί να παραβιαστεί : η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε...