Ψηφοφορία Άρθρων με τρείς επιλογές: ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΑΡΩΝ

Χαρακτηριστικά Ψηφοφορίας

  • Διάρκεια: ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την έναρξη και την λήξη της ψηφοφορίας
  • Δικαίωμα Ψήφου: ολοι οι εγγεραμμένοι χρηστες

Μοναδικότητα Ψήφου

  • : η ψήφος ειναι μυστική και δεν μπορεί να παραβιαστεί
  • : η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα
  • : ασφάλεια και κρυπτογράφηση μέσω πιστοποιητικού ssl 

Ταυτοποίηση Ψηφοφόρου

  • Two-factor authenticator
  •  Social login (Facebook,Gmail)

Ειδικά Χαρακτηριστικά ψηφοφορίας

  • έλεγχος ψηφοφόρου μέσω (cookies,ip και email)
  • ψηφοφορία πολλών ερωτήσεων με επιλογές (ΝΑΙ , ΟΧΙ , ΠΑΡΟΝ)
Δημοσιεύσεις πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με προθεσμία ή προτεραιότητα
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
Δημοσιεύσεις πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με προθεσμία ή προτεραιότητα
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
Δημοσιεύσεις πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με προθεσμία ή προτεραιότητα
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

0 Σχόλια

Πρόσφατα Νέα

Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

O νόμος προβλέπει ότι η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο ...